บริการ

รายการบริการ


เรื่องน้ำไว้ใจเรา ณัฏฐ์ 89 วอเตอร์เซอร์วิส

จำหน่ายและติดตั้งปั้มน้ำ แทงค์น้ำ เครื่องกรองน้ำ สารกรองน้ำ อุปกรณ์เกี่ยวกับน้ำทุกชนิด

" มือนี้อุ้มถืออยู่เพื่อสื่อถึงการดูแลการเอาใจใส่เป็นอย่างดี "

รับติดตั้งเดินระบบ

ระบบน้ำดื่ม ระบบน้ำใช้ ทั่วทั้งเชียงใหม่ และจังหวัดโดยรอบ ( ลำพูน ลำปาง เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ น่าน)

รับปรึกษาออกแบบ

ปรึกษาเกี่ยวกับระบบน้ำทุกอย่าง ออกแบบเกี่ยวกับระบบน้ำทุกอย่าง

สินค้า

ถังเก็บน้ำ ถังกรองน้ำ ปั๊มน้ำ อะไหล่ ไส้กรอง สารกรองน้ำ ทุกชนิด